Grillplats

Nu börjar grillsäsongen att närma sig. Föreningen har tre grillplatser. En mellan gård1 och gård 2, en mellan gård 2 och gård 3. Samt en grillplats i anslutning till boulebanan. Grillplatserna kan användas fritt av alla medlemmar i föreningen. Det är varje användares ansvar att se till att grillplatsen sköts och hålls efter vid grillning.

På grillplatsen finns grill, grillgaller, bänkar och bord. Har du använt grillplatsen ska du se till att det är rent och snyggt efter dig när du går därifrån. Dvs allt gammalt kol och skräp skall avlägsnas för bästa möjliga trivsel.

OBS! Var försiktig med kol! Det tar lång tid för kolet att sluta glöda även om man öser vatten över kolen.