Andrahandsuthyrning

ALLMÄN INFORMATION

För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid styrelsens medgivande. Ansökningsblanketten lämnas i föreningens brevlåda eller mejlas till medlemskontakt@trumspelaren.se. Ansökan kommer att behandlas vid nästkommande AU-styrelsemöte om beslut.

För att få styrelsens medgivande att hyra ut bostaden i andra hand krävs också ett giltigt skäl. Exempel på giltigt skäl kan vara:

  • Studier på annan ort, intyg krävs av skola/universitet
  • Jobb på annan ort, anställningsbevis krävs

Du ska alltid använda Brf Trumspelarens blankett och skicka den till Brf Trumspelaren.
Ansökningsblankett kan hämtas på föreningens kontor alternativt via fliken Blanketter på hemsidan.

På blanketten ska orsak till andrahandsuthyrningen ges. Namn och personliga uppgifter på den som ska hyra bostaden för perioden samt för vilken period du avser att hyra ut lägenheten.


AVGIFT

Upplåtelseavgift till andrahandsuthyrning tas ut enligt 18 § Brf Trumspelarens stadgar.
För varje beviljad månad av andrahandsupplåtelse tar Brf Trumspelaren ut en avgift som motsvarar 1/12 av 10% av ett prisbasbelopp. Avgiften betalas senast 10 dagar efter besked om beviljandet för de månader som ansökts.


Exempel: För tolv månader beviljad andrahandsupplåtelse utgår en avgift om 5 250kr (2023) som ska betalas per omgående av medlemmen.


VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar i alla lägen för sin andrahandsuthyrning och de som bor i lägenheten. Om så inte sker riskerar du att nyttjanderätten till lägenheten förverkas.
  • Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att ha gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg och att hyresgästen har hemförsäkring samt informera hyresgästen om vilka ordningsregler som finns i föreningen, var man kan finna dem och att hyresgästen följer dessa.
  • Gym och Relax kan inte användas av andrahandshyresgästen under uthyrningsperioden.
  • Vid eventuella störningar kontaktar styrelsen alltid bostadsrättsinnehavaren.
  • Bostadsrättsinnehavaren ska alltid informera föreningen om det sker förändringar på beviljad ansökan, tex nya hyresgäst, avslutad andrahandsuthyrning etc.
  • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att bevaka och informera sig själv om vad som händer i Brf Trumspelaren via de informationsblad som föreningen distribuerar och föreningens hemsida.