Trivsellokal

ALLMÄN INFORMATION

Brf Trumspelaren har en lokal som kan hyras av medlemmar á 300kr/dag.

Lokalen kan brukas varje hyrd dag mellan 08.00-22.00. Därefter skall det vara tyst i lokalen. Lokalen är lämplig för födelsedagar, dop, studiecirklar etc med ett maxantal personer om 40 stycken.

Lokalen finns på baksidan Mhg 60 C.


BOKNING

Lokalen bokas via Trumspelarens boendekontor alternativt via hemsidan.
Bekräftelse samt betalning sker på Trumspelarens boendekontor. Vid betalning får man tillgång till nyckel.

För att kunna boka via hemsidan behöver du ett konto, vilket du kan få genom att besöka kontoret eller skicka ett mail till medlemskontakt@trumspelaren.se


REGLER

Det åligger varje hyresgäst av lokalen att städa efter sig. Hyresgästen förbinder sig att svara för eventuella skador på lokal och inventarier som kan uppstå genom eget förvållande.

Vid bristfällig städning debiteras hyresgästen en avgift för städning och återställning
med minst 500:-.


KARTA