Grillplatser

GEMENSAMMA GRILLPLATSER

De gemensamma grillarna kan användas fritt av alla medlemmar i föreningen. Det är varje användares ansvar att se till att anläggningen sköts och hålls efter. Karta över vart dessa finns hittar du nedan.

På grillplatsen finns grill, grillgaller, bänkar och bord. Har du använt grillplatsen ska du se till att det är rent och snyggt efter dig när du går därifrån. Dvs allt gammalt kol och skräp ska avlägsnas för bästa möjliga trivsel. Grillar och andra tillbehör ska avlägsnas från gården efter användning.

OBS! Var försiktig med kol. Det tar lång tid för kolet att sluta brinna/glöda även om man öser vatten över kolen.


KARTA


EGNA GRILLAR

Egna grillar ska användas med förnuft så att man inte stör sina grannar med os etcetera Man ansvarar alltid för sin egen grill så även när den inte används och eller är under släckning. När man är klar med sin grill ska man ta hand om kol på lämpligt sätt och därefter ta bort sin grill.

Grillning på balkongen är inte tillåtet med undantag för enkel grillning med elgrill vid tjänlig väderlek.

Det är inte tillåtet att stadigvarande förvara grillar och andra tillbehör på gården, i gemensamma utrymmen i föreningen så som källargångar, barnvagnsrum, cykelrum mm.