Nycklar/Lås

BERÖRINGSFRITT LÅS

BRF Trumspelaren har ett beröringsfritt låssystem installerat i fastigheten. Det är installerat i det som kallas det yttre skalskyddet. Det vill säga att alla ytterdörrar som leder in i fastigheten samt dörrar till vissa lokaler, tex cykelrum, tvättstugor mm, har ett beröringsfritt lås. I övrigt är det hushållsnyckeln som gäller för övriga allmänna utrymmen. 

Alla dörrar i fastigheten skall vara låsta under hela dygnet


TAGGEN

Många av de låsta dörrarna kan öppnas med hjälp av en så kallad tagg. Taggarna erhåller du av säljaren. Taggen ges en viss behörighet beroende på vem taggen tillhör. Grundbehörighet på taggen är alltid access till sin egen entrédörr samt tillhörande cykelrum, postbox, molok och miljöhus samt tvättstugor och tvättbokning. Har man behov av mer behörighet får man be om utökad behörighet på vicevärdsexpeditionen. Viss typ av behörighet är dock förknippad med en engångsavgift. 

Övriga dörrar som finns i fastigheten, t.ex. källardörrar, och som ej har beröringsfria lås kan passeras mha en så kallad hushållsnyckel. Den nyckeln är märkt med HUA (gård 2), HUB (gård 1) eller HUC (gård 3). Du skall bara ha hushållsnyckel som passar till din gård. Resterande dörrar skall alltid vara låsta och de kan endast öppnas av Fastighetsskötaren. 

Taggen skall betraktas som vilken nyckel som helst som tillhör lägenheten. Antalet taggar som delats ut beror på lägenhetens storlek. Som köpare skall du alltid erhålla minst 2 alternativt 3 taggar av säljaren. 

  • För lägenheter 2 rok eller mindre skall du erhålla minst 2 stycken taggar. 
  • För lägenheter 3 rok eller större skall du erhålla minst 3 stycken taggar. 

Har säljaren tagit ut fler taggar än de som normalt följer lägenheten skall du kräva även dessa. Dessutom skall du alltid erhålla minst 2 st hushållsnycklar och 3 lägenhetsnycklar. 

Om en tagg förloras skall detta alltid skyndsamt meddelas till boendekontoret. Lämna ett brev i brevlådan på Munkhagsgatan 92 alternativt medlemskontakt@trumspelaren.se. Eventuell skadegörelse på grund av förlorad tagg, som ej är anmäld förlorad, står du som medlem ansvarig för. Att ersätta en förlorad tagg kostar för närvarande 100:- och beställs/avhämtas på boendekontoret. 


PORTTELEFON

En porttelefon finns monterad vid varje entré. Den används för att komma i kontakt med dig som medlem/din lägenhet. Via sin egen telefon kan man vid påringning styra ytterdörren. För att ringa på en porttelefon trycker man det kortnummer som står för en lägenhet i trappuppgången och därefter på knappen Ring upp. Därefter kan kommunikation ske mellan lägenhet och porttelefon. 

För att öppna ytterdörren trycker man på knappen *. Lägg på luren, samtalet avslutas därmed och dörren är upplåst i ca 30 sekunder. Om du ej vill låsa upp lägg bara på luren. 

Detta fungerar lika bra på en vanlig fast telefon som en mobiltelefon. För att slippa busringningar, missbruk mm, finns restriktioner för användandet inlagt i porttelefonen. Om flera påringningar sker direkt efter varandra till ett och samma kortnummer kommer systemet ej att ringa upp abonnenten. Numret spärras under en kort period för att sedan låsas upp och bli användbart igen. 

Porttelefonens kortnummer fungerar ej mellan k 22:00-06:00. För att kontakta lägenheten under den perioden måste man slå det telefonnummer som är kopplat till kortnumret i systemet. Se exempel nedan:

  • Kort nr: 1234 
  • Abonnent nr: 151413 
  • För tiden mellan 06:00-22:00 skall kortnummer 1234 användas på porttelefon. 
  • För tiden mellan 22:00-06:00 skall abonnent r tex 151413 användas på porttelefon.