Parkering

PARKERING MUNKHAGSGATAN

Brf Trumspelaren förfogar över parkeringsplatser på stora parkeringen som ligger utmed Munkhagsgatan. Man besöker trumspelarens boendekontor för att tilldelas en plats och i mån av tillgång.


GÅRDSPARKERING

De parkeringar som är på samma sida som fastigheten kallas för Gårds parkering. För att få en parkering på gården måste du ställa dig i den kö som finns till respektive gård. Du anmäler ditt intresse för parkering på gården via Trumspelarens boendekontor Mhg 92A. När det blir din tur blir du kontaktad av föreningen för tilldelning av en ledig p-plats.


GARAGE

För garage har vi samma system, dvs att du måste stå som aktiv i föreningens kö för att få
tillgång till ett garage. Du behöver inte anmäla dig till föreningen för att ställa dig i garage kö. Du blir placerad i kö from tillträdesdag av lägenheten. Dessvärre är kön till garage mycket längre än till gårdsparkeringen.


MC-PLATS

Det finns också ett antal platser i garage för MC. Här tillämpas också kö-principen på samma sätt som för gårdsparkering.


GENERELLA REGLER

Medlem själv är ansvarig för eventuell renhållning av tilldelad plats/garage, referens till
gällande stadgar. Dvs snöskottning mm får medlem sköta själv. Dock kan viss snöröjning ske i samband med bortforsling av snö för uppläggning. Du får endast ställa upp fordon på din plats som är anpassad för storleken på den plats du fått. Lastbilar och stora personbilar som står utanför markering är inte tillåtna och bötfälls.


AVSTÄLLDA OCH AVREGISTRERADE BILAR

Det är inte tillåtet att ha avställd eller avregistrerade fordon permanent uppställd på
föreningens p-platser. Dock är det tillåtet att ha en bil tillfälligt avställd under en kortare
period under vinterperioden (nov – maj). Tex en sommarbil som är avställd under vinterperioden och som ställs på under våren.

Om detta inte följs kommer föreningen aktivt att säga upp p-platser för att frigöra platser till föreningens boende och medlemmar. Avställd bil som upptäckts av föreningen under sommarperiod debiteras 500 kronor utöver ordinarie parkeringsavgift.


LADDSTOLPAR

Föreningen har 22 laddstolpar och av dessa är åtta stycken publika laddplatser. Samtliga laddstolpar finns på besöksparkeringen. Du som medlem i Trumspelaren får stå på dessa platser utan att betala p-avgift. För att få stå på dessa platser krävs att du skickar in Namn, Objektnummer på din lägenhet, nuvarande nummer på din p-plats/garage samt den allmänna delen av registreringsbeviset (Del 1) till medlemskontakt@trumspelaren.

Observera att du endast få stå på den publika laddplatsen under pågående laddning. Efter fulladdning kommer ett sms gå ut och efter en tid kommer du debiteras en högre taxa.


KARTA