Renovering

ALLMÄN INFORMATION

För att få renovera hela eller delar av ett lägenhetsobjekt måste detta godkännas av Brf Trumspelarens styrelse. Detta är för att ge oss alla en bra bedömning av den renovering som ska utföras, att det ur alla perspektiv inte medför negativ påverkan för föreningen, fastigheten, grannar och eller medlem.

Blanketten ska fyllas i och skickas till föreningens förvaltare via medlemskontakt@trumspelaren.se. Blanketten kan laddas ned under fliken Blanketter alternativt kan den erhållas via Trumspelarens förvaltare samt Trumspelarens boendekontor.