Molocker

I molockerna får man endast kasta hushållssopor i knutna påsar samt gröna påsen. Om inte detta följs kommer BRF Trumspelaren få betala vite till Tekniska verken. Vilket kan leda till att föreningen måste höja medlemsavgiften.

Det finns miljörum mellan gård 1 och 2 vid Munkhagsgatan 74 och mellan gård 2 och gård 3 vid Munkhagsgatan 106. Här kan man kasta kartonger, plast, glas mm. För större grovsopor möbler, porslin, träavfall mm får man åka till återvinningen i Ullstämma.