Tekniska verken

Här borrar man horisontellt för att dra en kraftig elkabel under Brokindsleden. Detta är mellan gård1 och gård 2 vid boulbanan. Det görs i samband med att vi i trumspelaren drar in ny kraftig elkabel till vårt boende!