Trivsellokal

Från och med augusti till slutet på oktober kommer det inte gå att boka trivsellokalen. Den ska renoveras och kommer förhoppningsvis att vara klar i slutet på oktober. Det skall bli ett ny bättre utrustad köksdel och en ny bättre toalett. Det kommer även att målas om.