Avställda och avregistrerade bilar

AVSTÄLLDA OCH AVREGISTRERADE BILAR

Det är inte tillåtet att ha avställd eller avregistrerade fordon permanent uppställd på
föreningens p-platser. Dock är det tillåtet att ha en bil tillfälligt avställd under en kortare
period under vinterperioden (nov – maj). Tex en sommarbil som är avställd under vinterperioden och som ställs på under våren.

Om detta inte följs kommer föreningen aktivt att säga upp p-platser för att frigöra platser till föreningens boende och medlemmar. Avställd bil som upptäckts av föreningen under sommarperiod debiteras 500 kronor utöver ordinarie parkeringsavgift.

Från och med den 1 juni 2024 kommer avgiften på 500 kronor utöver ordinarie parkeringsavgift att börjas ta ut. Den kommer att att ut så länge bilen står kvar på parkeringsplatsen. Så vet du att du har en bil som inte går att köra med så ta bort den så fort som möjligt. Så slipper du denna extra debitering.