Utdrag ur Rutiner & Regler

Trivselregler rökning

För allas trevnad har föreningen trivselregler gällande rökning. Det är inte förbjudet att röka men det är inte tillåtet att röka på allmänna utrymmen. Och för att inte röklukt ska gå in till grannlägenheten tillåts inte rökning på balkongen. Skälet till detta är den undertrycksventil som finns på balkongen. Det gör att röklukten sugs in till grannlägenheten till allmän otrevnad.