Ventilationsprojekt ”Relur etapp 1”

Nu har vi fått facit efter avslutat ventilationsprojekt ”Relur etapp 1”

Radonmätning på gård 1 visar ett snitt på 118 bq/m3. Gränsvärdet är 200 bq/m3.